ROOS health is partner van Bewegingstherapie Davidse in de doorontwikkeling van het behandelprogramma Activos.

Activos is een multidisciplinair programma voor mensen met chronische pijn: pijn die langer duurt dan redelijkerwijs verwacht wordt op basis van de hersteltermijn. Pijn is dan niet meer zozeer een symptoom. Het is het probleem geworden.

Naast een individueel oefentherapeutisch programma omvat het behandelprogramma ook een groepstraining. Deze combinatie van behandelingen en pijneducatie op basis van biopsychosociale behandelprincipes lijkt effectief. Het programma wordt momenteel onderzocht door de Universiteit van Maastricht in het kader van NZa-experiment 'Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie'.