Vallen:  voorkomen beter dan genezen

Jaarlijks valt een op de drie senioren in de eigen woning. Voor deze mensen heeft dit vaak grote impact. Maar ook de organisatie en financiering van zorg worden hier flink door geraakt.

Om vallen te voorkomen, worden senioren gestimuleerd om te bewegen. Ook kan vaak een persoonlijk programma worden aangeboden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Het dilemma hier is echter dat sommige programma’s te algemeen zijn. Een persoonlijke begeleiding op basis van een goede screening is echter weer kostbaar.

PRECaiSE ontwikkelt een tool waarmee een zorgprofessional of mantelzorger een oudere kan screenen. Vervolgens wordt een passende interventie voorgesteld.

De tool werkt op basis van een algoritme, met behulp waarvan het risico op een valincident nauwkeurig kan worden voorspeld. Daarvoor wordt onder meer gebruik gemaakt van het platform van DigiRehab, dat met goede resultaten in de thuiszorg wordt gebruikt.

Taken ROOS health BV:  project management / ontwikkelen business modellen.

PRECaiSE: 8 partners uit 5 landen.
Financiering komt mede vanuit het AAL-EU programma.